Tổng hợp key Windows 8, Windows 10, Windows 11, Office 2019 ProPlus, Office 2016 ProPlus, Office 2013 ProPlus tại đây!

Tổng hợp key Windows 8, Windows 10, Windows 11, Office 2019 ProPlus, Office 2016 ProPlus, Office 2013 ProPlus

Một cái nhìn tổng quan về lợi ích của việc sử dụng bản quyền Trên thị trường phần mềm hiện nay, việc sử dụng bản quyền của các sản phẩm Microsoft Wind

Việc Sử Dụng Bản Quyền Của Microsoft Windows và Office

Một cái nhìn tổng quan về lợi ích của việc sử dụng bản quyền

Trên thị trường phần mềm hiện nay, việc sử dụng bản quyền của các sản phẩm Microsoft Windows và Office không chỉ là một nghĩa vụ pháp lý mà còn mang lại nhiều lợi ích quan trọng cho cá nhân và doanh nghiệp.

Dưới đây là những lý do tại sao việc sử dụng bản quyền của Microsoft Windows và Office là điều cần thiết và mang lại lợi ích gì:

  • Tuân Thủ Pháp Luật và Đạo Đức: Việc sử dụng các bản sao không hợp lệ của phần mềm là một hành vi vi phạm luật sở hữu trí tuệ và có thể bị xem xét pháp lý.
  • Đảm Bảo An Toàn và Bảo Mật: Các phiên bản không được cấp phép thường không nhận được các bản cập nhật an ninh định kỳ từ Microsoft.
  • Hỗ Trợ và Dịch Vụ Khách Hàng: Khi mua các sản phẩm với bản quyền, người dùng có quyền hưởng các dịch vụ hỗ trợ từ Microsoft, bao gồm hỗ trợ kỹ thuật và cập nhật miễn phí.
  • Đảm Bảo Chất Lượng và Hiệu Suất: Các sản phẩm Microsoft Windows và Office được phát triển và kiểm tra một cách kỹ lưỡng để đảm bảo tính ổn định, hiệu suất và tuân thủ chuẩn mực.
  • Uy Tín và Credibility: Sử dụng các sản phẩm với bản quyền không chỉ là một biểu hiện của sự chuyên nghiệp mà còn tạo ra một ấn tượng tích cực với khách hàng, đối tác và nhà đầu tư.

Trong kết luận, việc sử dụng các sản phẩm Microsoft Windows và Office với bản quyền không chỉ là một nghĩa vụ pháp lý mà còn mang lại nhiều lợi ích quan trọng cho cá nhân và doanh nghiệp.

Chúng ta cần nhận thức rõ về những ảnh hưởng tiêu cực của việc sử dụng các phiên bản không cấp phép và khuyến khích mọi người chuyển sang việc sử dụng các sản phẩm với bản quyền để bảo vệ chính mình và đóng góp vào sự phát triển bền vững của ngành công nghiệp phần mềm.


ke... y được chia sẻ hoàn toàn miễn phí
Được sưu tập từ nhiêu nguồn
Cập nhâth hàng ngày - thường xuyên

Khoá Kích Hoạt Windows 7 Retail

Khoá Kích Hoạt Windows 7 MAK

Khoá Kích Hoạt Windows 8 / 8.1Retail

Khoá Kích Hoạt Windows 8 / 8.1 MAK

Khoá Kích Hoạt Windows 10 Retail

Khoá Kích Hoạt Windows 10 MAK

Khoá Kích Hoạt Windows Server 2012 / R2 Retail

Khoá Kích Hoạt Windows Server 2012 MAK

Khoá Kích Hoạt Windows Server 2016 Retail

Khoá Kích Hoạt Windows Server 2016 MAK

Khoá Kích Hoạt Windows Server 2019 Retail

Khoá Kích Hoạt Windows Server 2019 MAK

Khoá Kích Hoạt Office 2010 Retail

Khoá Kích Hoạt Office 2010 MAK

Khoá Kích Hoạt Office 2013 Retail

Khoá Kích Hoạt Office 2013 MAK

Khoá Kích Hoạt Office 2016 Retail

Khoá Kích Hoạt Office 2016 MAK

Khoá Kích Hoạt Office 2019 Retail

Khoá Kích Hoạt Office 2019 MAK

DÙNG LỆNH CMD(admin)


1/ WINDOWS
- Nhập key lấy IID:
cscript //nologo slmgr.vbs /upk
cscript //nologo slmgr.vbs /ckms
Sc config Sppsvc start= auto & Net.exe start Sppsvc
Sc config Osppsvc  start= auto & Net.exe start Osppsvc
sc config LicenseManager start= auto & net start LicenseManager
sc config wuauserv start= auto & net start wuauserv
cscript //nologo slmgr.vbs /ipk <KEY>
cscript //nologo slmgr.vbs /dti > step2.txt
start step2.txt
- Nhập CID
cscript //nologo slmgr -atp <CID>
del step2.txt
exit

2/ OFFICE
- Nhập key lấy IID:
for %a in (4,5,6) do (
if exist "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office1%a\ospp.vbs" (cd /d "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office1%a")
if exist "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office1%a\ospp.vbs" (cd /d "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office1%a")
)&cls   
cscript ospp.vbs /remhst
cscript ospp.vbs /ckms-domain
cscript //nologo ospp.vbs /inpkey:<KEY>
cscript //nologo ospp.vbs /dinstid > step2.txt
start step2.txt
- Nhập CID
for %a in (4,5,6) do (
if exist "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office1%a\ospp.vbs" (cd /d "%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office1%a")
if exist "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office1%a\ospp.vbs" (cd /d "%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office1%a")
)&cls
cscript ospp.vbs /actcid:<CID>
del step2.txt
start winword
exit

About the Author

Ngày hôm nay cho tôi buồn một lúc
Sau nhiều năm bươn trải kiếp con người
Cố gượng cười mà lòng có thảnh thơi
Thèm được khóc như cái thời nhỏ dại

Đăng nhận xét

Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.