Blog đang nâng cấp, báo lỗi tại đây!
Tiên Hiệp

eBook Trọng Sinh Tu Tiên Tại Đô Thị - Ngã Ý Như Đao

Nếu ai từng đọc qua các truyện như Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi và Công Tử Điên Khùng, thì không thể bỏ qua truyện Trọng Sinh Tu …

eBook Ma Lâm Thiên Hạ - Thuần Khiết Tích Tiểu Long

Nếu ai đã đọc truyện của tác giả Thuần Khiết Tích Tiểu Long thì hẳn sẽ hiểu về khả năng bổ não của lão tác giả, mạch tru…

[Tiên Hiệp] eBook Lâm Vũ Thiên Hạ - Mộng Nhập Thần Cơ

Võ Mạch Đại Lục, đây là nơi mà thế giới võ giả tung hoành, toàn bộ đại lục vô cùng rộng lớn, không ai biết Võ Mạch Đại Lục lớn đến mức nà…

[Tiên Hiệp] eBook Tác Giả Giáng Lâm - Hồ Trung Quân

Nhân vật chính: Ta là nhân vật chính, tất cả bảo vật, mỹ nhân, kim thủ chỉ đều là ta! Trương Ly: Hừ! Ta là tác giả ta quyết định, bảo vật…

[Tiên Hiệp] eBook Thái Dịch - Vô Cực Thư Trùng

Phúc họa vô môn duy nhân tự triệu Tuân Dịch bởi vì tâm sinh thất khiếu, thảm tao moi tim họa, mệnh định chết yểu chi tướng. May mắn trời …

[Tiên Hiệp] eBook Bán Kiếp Tiểu Tiên - Tích Thần

Mấy ngày nay ở Tống gia từ phủ trên đến làng dưới đều đồn đại rằng trong nhà đó có ma, mời bao vị pháp sư về cùng không hiệu quả, chủ tớ …

[Tiên Hiệp] eBook Lâm Thị Vinh Hoa - Ức Vũ Trúc

Có thần tiên cùng Lâm Thanh Uyển nói, "Ngươi đem mệnh không lâu hĩ."Vì thế Lâm Thanh Uyển đáp ứng đến dị thế cho hắn làm công, …

[Tiên Hiệp] eBook Vạn Cổ Đệ Nhất Đế - Thiên Hạ Thanh Không

Cửu thiên thập địa, vạn cổ đệ nhất! Một kẻ đứng ở chín tầng trời, bễ nghễ chúng sinh nam nhân truyện xưa. Cảnh giới: Luyện Khí, Trúc Cơ, …
Cookie Consent
We serve cookies on this site to analyze traffic, remember your preferences, and optimize your experience.
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.