Tổng hợp key Windows 8, Windows 10, Windows 11, Office 2019 ProPlus, Office 2016 ProPlus, Office 2013 ProPlus tại đây!
CHƯƠNG 5: KHỐI ĐA DIỆN VÀ THỂ TÍCH CỦA CHÚNG

Tính thể tích khối chóp

Bài viết hướng dẫn phương pháp tính thể tích khối chóp thông qua các dạng toán với giả thiết khác nhau. Phương pháp tính thể tích khối chóp Công t…

Tính thể tích khối lăng trụ

Bài viết trình bày lý thuyết, công thức và các ví dụ có lời giải chi tiết về phương pháp tính thể tích khối lăng trụ, đây là dạng toán thường gặp tr…

Ôn tập chương 1 hình học toán 12

Ôn tập chương Khối đa diện và thể tích Bài tập vận dụng! I. HÌNH ĐA DIỆN, KHỐI ĐA DIỆN 1. Khái niệm về hình đa diện Hình đa diện (gọi tắt là đa di…

Lý thuyết thể tích khối hộp, khối lăng trụ toán 12

Thể tích khối hộp, khối lăng trụ Bài tập vận dụng! 1. Kiến thức cần nhớ  Thể tích khối hộp, khối lăng trụ - Thể tích khối hộp chữ nhật: \(V = abc…

Lý thuyết thể tích của khối chóp toán 12

Thể tích của khối chóp Bài tập vận dụng! 1. Kiến thức cần nhớ a) Thể tích khối chóp - Thể tích khối chóp: \(V = \dfrac{1}{3}Sh\) với \(S\) là diệ…

Lý thuyết khối đa diện đều. phép vị tự toán 12

Khối đa diện đều. Phép vị tự Bài tập vận dụng! 1. Phép vị tự - Định nghĩa: Cho số \(k \ne 0\) không đổi và một điểm \(O\) cố định. Phép biến hình …

Lý thuyết phép đối xứng qua mặt phẳng và sự bằng nhau của các khối đa diện toán 12

Phép đối xứng qua mặt phẳng và sự bằng nhau của các khối đa diện Bài tập vận dụng! 1. Phép đối xứng qua mặt phẳng - Định nghĩa: Phép đối xứng qua …
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.